De Lelylijn en de lessen uit verleden | opinie

‘Stapje terug om daarna weer vooruit te kunnen.’  Foto: Niels de Vries

‘Stapje terug om daarna weer vooruit te kunnen.’ Foto: Niels de Vries

In de zomer van 1998 reisde een noordelijke politieke delegatie, bestaande uit de drie commissarissen der Koning Hans Alders (Groningen), Loek Hermans (Fryslân) en Relus ter Beek (Drenthe) en een handjevol gedeputeerden, onder wie ondergetekende, naar het ministerie van Economische Zaken in Den Haag voor een laatste overleg over de Zuiderzeelijn.

Premier Kok zat de bijeenkomst voor. Wim Kok als voorzitter van een overleg was altijd een verademing; niet te veel woorden, maar recht op het doel af. En aan zijn expressie viel gemakkelijk af te leiden wanneer hij er genoeg van had. Dat moment kwam. Hij nam het woord en sprak de zin uit die mij altijd is bijgebleven: ,,Dames en heren wij zijn eruit, voor 2018 gaat de schop de grond in.’’

In een wolk van euforie verlieten wij de vergaderlocatie en begaven ons naar een zonovergoten terras op Het Plein om dit heugelijke feit te vieren.

Morgen achterhaald

Het vervolg: in 2002 trad, vanwege Srebrenica, het kabinet-Kok af. Balkenende kwam aan het bewind en na nog wat verkennende studies werd de Zuiderzeelijn in 2004 door zijn kabinet afgeserveerd.

De les uit deze geschiedenis: afspraken met de rijksoverheid zijn niet altijd betrouwbaar. Een aantal feiten ligt daaraan ten grondslag: elk kabinet stelt zijn eigen prioriteiten, eerder gemaakte afspraken worden niet altijd gerespecteerd. De aanleg van infrastructuur wordt gestuurd door het meerjarenprogramma infrastructuur (MIRT). Alle overheden kunnen hierop hun invloed uitoefenen. Wat vandaag urgent is, lijkt morgen achterhaald.

De financiering van een dergelijk project is ook een punt. Het is een optelsom van bijdragen van verschillende partijen. Als een van hen zich terugtrekt, dan geeft dat ruimte aan de ander om er ook vanaf te zien. Iets dergelijks zal zich nu gemakkelijk kunnen voordoen als de Europese steun, waarop wordt gerekend, uitblijft.

Moeizame discussie

Het toekomstig college van Gedeputeerde Staten wacht op het onderwerp ‘Lelylijn’ een moeizame discussie. PvdA, CDA en VVD zijn voor. De FNP is tegen, althans zo lijkt het.

De peilingen voor de aanstaande verkiezingen dichten de BBB een groot aantal zetels toe. Deze partij meldt over de Lelylijn helemaal niets, althans niet expliciet. Wel het volgende: ‘BBB-Fryslan wil juist de plek van de boer en de agrarische sector waarborgen.’ Hun keuze laat zich raden.

Het worden spannende verkiezingen en spannende collegeonderhandelingen. Mogelijk een moment om de ambities inzake de Lelylijn bij te stellen? Tot nu toe heeft gedeputeerde Avine Fokkens zich, bij het sturen op dit dossier, van haar beste kant laten zien. Het zou jammer zijn als die inspanningen voor niets zouden zijn geweest.

Over naar plan B?

Wellicht is het tijd om over te stappen op plan B: trek het bestaande spoor vanaf Lelystad eerst door naar Emmeloord en koppel aan het eindstation een adequate parkeervoorziening. Onze inwoners zullen u dankbaar zijn en het Rijk eveneens: minder congestie op de A6 vanaf Emmeloord richting het zuiden en vice versa.

Het kan een begin zijn van een verdere stapsgewijze ontwikkeling van de Lelylijn. In de politiek moet je soms een stapje terug doen om daarna weer vooruit te kunnen.

Gerard van Klaveren uit Beetsterzwaag is oud-gedeputeerde (VVD)