Dág verhuurderheffing

Vanuit Fryslân en in de Eerste Kamer werd het voorbije jaar vurig gepleit voor afschaffing van de verhuurderheffing. Corporaties zijn sinds 2013 jaarlijks 1,7 miljard euro kwijt aan een diffuus heffingsinstrument dat nergens anders toe dient dan het spekken van ’s rijks schatkist.

FOTO

FOTO ANP

Namens de FNP maakte senator Gerben Gerbrandy er in de Eerste Kamer een punt van. Zijn motie-Gerbrandy pleitte voor afschaffing. Het zorgde in november voor een kleine siddering aan het Binnenhof, omdat een Kamermeerderheid op de loer lag. Gerbrandy hield de motie aan nadat de minister plechtig beloofde in het eerste kwartaal van 2020 met een evaluatie te komen.