Commentaar: Rotte kies in wegennet

Over goede toegangswegen heeft Friesland niet te klagen. Vanuit het zuidoosten is de provincie perfect te bereiken via de A32 bij Wolvega, de A7 bij Drachten en de recent vernieuwde N381 bij Appelscha. De Afsluitdijk vormt bij tijd en wijle een probleem door storingen bij de sluizen, maar Den Haag is er nu van doordrongen dat dit aangepakt moet worden.

Archieffoto van drukte bij de brug. FOTO LC

Archieffoto van drukte bij de brug. FOTO LC

Een rotte kies in dit succesvolle bereikbaarheidsverhaal is de A6 tussen Lemmer en Joure. Geregeld staan automobilisten en vrachtwagenchauffeurs stil voor de brug over de Skarster Rien , het 7 kilometer lange kanaal tussen de Tsjûkemar en de Langwarder Wielen.

Nieuws

menu