Commentaar: Mak lammetje

Van een president, van welk land dan ook, mag je verwachten dat hij (of zij) zich bij belangrijke beslissingen uitgebreid laat adviseren door een groep mensen in wie hij het volste vertrouwen kan stellen. Daartoe beschikt hij over een deskundige staf van veiligheidsadviseurs, beleidsmedewerkers, juristen, economen, politieke en militaire adviseurs, en niet in de laatste plaats inlichtingendiensten. Die laatsten kunnen de president op de hoogte brengen van feiten en ontwikkelingen die slechts bij zeer weinigen bekend zijn, maar wel van groot belang kunnen zijn.

Trump: geen reden om beschuldiging te geloven

Trump: geen reden om beschuldiging te geloven ANP

Alvorens een president overgaat tot het nemen van besluiten die verstrekkende gevolgen kunnen hebben, zoals het instellen van sancties, het uitroepen van een handelsoorlog of het aanvallen van een vijandige natie, zal hij eerst de raadgevingen en inlichtingen van al die adviseurs op een rijtje zetten. Als hij verstandig is, neemt hij besluiten ook in nauw overleg met die adviseurs.

Nieuws

menu