Commentaar: De rekening

‘Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen”. Deze zin raakt wel de kern van het debat over de toekomst van de landbouw en de bescherming van de weidevogels.

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Jaring Brunia, een jonge boer uit Raerd, sprak de woorden tijdens de bijeenkomst ‘Takomst fan ’e Greide’, afgelopen donderdag. Hij boert naar eigen zeggen ‘met de natuur’, zonder schadelijke bestrijdingsmiddelen of kunstmest.

Nieuws

Meest gelezen

menu