Boeren onteigenen? Kijk naar Costa Rica | opinie

‘De bevolking is blij met de voedselzekerheid, en met het toerisme dat gepaard gaat met de almaar groeiende natuur.’

‘De bevolking is blij met de voedselzekerheid, en met het toerisme dat gepaard gaat met de almaar groeiende natuur.’ Foto: ANP/AFP

Meer natuur, meer voedsel en blije boeren? Het kan, als Nederland en Europa het aandurven het beleidspad in te slaan als Costa Rica.

Het woord onteigenen viel voor het eerst weer onder de vorige landbouwminister Carola Schouten (CU). In de herfst van 2021 lekten er plannen uit waarin ze de optie openhield om boeren van hun landen te kopen om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Het speet haar dat de plannen naar buiten kwamen.