Beperking stikstofuitstoot heeft veel positieve effecten

De plannen van minister Schouten om de stikstofuitstoot te verminderen, hebben ingrijpende gevolgen voor de landbouw. Daar staan positieve effecten tegenover, voor de natuur, het landschap, de gezondheid en de economie.

Kanovaren in de Alde Feanen bij Earnewâld.

Kanovaren in de Alde Feanen bij Earnewâld. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De landbouw, met name de intensieve veeteelt, wordt hard geraakt door de plannen van minister Schouten om de uitstoot van stikstof drastisch te verminderen. De plannen impliceren immers vergaande aanpassing van de bedrijfsvoering. Het kan beperking van het aantal dieren per hectare betekenen, waardoor de inkomsten zullen dalen. Daarnaast zijn uitstoot beperkende technische maatregelen vereist, zoals nieuwe stallen, verdunning van de mest, meer weidegang en ander voer, die de productiekosten verhogen.

Nieuws

menu