LC Commentaar | Dat Provincie en Wetterskip Fryslân burger laten opdraaien voor gevolgen van hun beleid is beneden alle peil

Onthutsend en beschamend, andere woorden zijn er niet voor de manier waarop het Wetterskip en de provincie hun verantwoordelijkheid afschuiven voor verzakkende woningen in het Friese veenweidegebied.

De problemen in het veenweidegebied spelen al jaren. Experts namen in 2018 een kijkje bij een proef met onderwaterdrainage op het land van melkveehouder Marten Dijkstra in Aldeboarn.

De problemen in het veenweidegebied spelen al jaren. Experts namen in 2018 een kijkje bij een proef met onderwaterdrainage op het land van melkveehouder Marten Dijkstra in Aldeboarn. Foto: Archief/Catrinus van der Veen

Plat gezegd is de boodschap aan de eigenaren van 5100 woningen, die volgens het waterschap nu te maken hebben met schade door aangetaste fundering of dat in de toekomst zullen krijgen: zoek het maar uit.