Baasjes van kat en hond, let op uw dier | opinie

‘Iedereen met een huisdier is verantwoordelijk voor wat zo’n dier aanricht in tuin, natuur en veld.’ FOTO SHUTTERSTOCK

‘Iedereen met een huisdier is verantwoordelijk voor wat zo’n dier aanricht in tuin, natuur en veld.’ FOTO SHUTTERSTOCK

Mooi, dat we eindelijk eens konden lezen welke enorme schade al die lieve, onschuldige ‘poekies’ aanrichten onder dieren, vogels met name (LC 5 mei).

En heel goed ook, dat de eigenaren van die katten eindelijk eens worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. Iedereen met een huisdier is verantwoordelijk voor wat zo’n dier aanricht in tuin, natuur en veld.

Tuin vol beton

De afgelopen tijd hebben veel vogelsoorten toch al een grote klap gekregen van de vogelgriep. Niet dat er voor mij veel nieuws in het artikel stond, maar zeker bij gestaag afnemende aantallen vogels en een toename van het aantal tuinen dat volgestort is met ‘betonzaad’, wordt het hoog tijd, dat we beter op onze gevederde vrienden passen. Ook als je je eigen tuin inricht op het aantrekken van vogels en vlinders, kom je helaas maar wat vaak een buurtkat tegen, waar onvoldoende toezicht op is.

In coronatijd konden we lezen dat veel mensen een hond aanschaften, al was het maar om zich aan het regime van de avondklok te mogen onttrekken. Naar mijn idee moeten veel van die nieuwe hondeneigenaren nog echt leren hoe ze daar mee om moeten gaan, want ik zie te veel honden losgelaten worden, zodra ze buiten de bebouwde kom komen.

Hond onder controle

Binnen de bebouwde kom moeten ze volgens de Algemene plaatselijke verordening vaak al aan de lijn, dus ik snap wel dat ze dan graag worden losgelaten buiten de dorpsgrens. Maar in de broedtijd kan dit natuurlijk niet. In bermen zitten vaak eenden te broeden en veel honden zullen niet aarzelen de landerijen of natuurgebieden in te rennen, zodra ze lucht krijgen van wild of gevogelte.

Het is ook de tijd van jonge hazen, vogels en reeën en ik heb eerlijk gezegd nog nooit gezien dat een hondeneigenaar in staat is op zulke momenten zijn dier onder controle te houden. Zelfs jagers hebben hun dier dan niet altijd in de hand.

Grote bek en bedreigingen

Zelf doe ik met veel plezier vogeltellingen voor SOVON en ben daarnaast ook al 45 jaar actief als weidevogelbeschermer. Onlangs trof ik zelfs mensen met drie loslopende honden aan in een natuur- en rustgebied van Staatsbosbeheer, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Als je ze er dan op wijst dat zoiets niet kan, kun je een grote bek en een bedreiging krijgen.

Realiseren hondenbezitters zich eigenlijk wel dat ze naast de schade onder wild en gevogelte ook de ziekte Neospora Caninum onder vee kunnen veroorzaken? Als een hond namelijk schijt in grasland en een koe eet later van dit gras, dan kan het bij de koe komen tot een spontane abortus.

Klaas Elgersma woont in Stiens