Arme, arme clitoris van wel 10 centimeter | column Jantien de Boer

,,Hoe groot is uw clitoris?’’, vroeg ik acht jaar geleden aan een groep dames, die Internationale Vrouwendag vierden. Er viel een benauwde stilte. De kwestie sloeg in als een bom.

Jantien de Boer.

Jantien de Boer. Foto: Niels Westra

,,Een centimeter?’’, opperde een dappere mevrouw besmuikt. Ik wapperde met een kranten-artikel uit het dagblad Trouw waarin de clitoris uitvoerig werd besproken. ,,10 centimeter’’, verklapte ik. ,,Minstens.’’