Voor een fitte Friese arbeidsmarkt is het essentieel dat vrouwen meer uren gaan werken

Het aantal werklozen in Friesland blijft dalen. In de maand juni hadden ongeveer 8500 mensen een WW-uitkering, zeker 700 minder dan de maand ervoor.

FOTO

FOTO ANP

Volgens cijfers van het UWV zit 2,5 procent van de Friese beroepsbevolking werkloos thuis of is niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Het grootste deel van die groep is boven de 50, gevolgd door mensen tussen de 27 en 50. Slechts een kleine groep werklozen is jonger dan 27.

Het is natuurlijk heel mooi dat de Friese werkloosheid laag is. Werken geeft voldoening, identiteit en natuurlijk inkomen. Tegelijkertijd neemt de druk op de arbeidsmarkt verder toe doordat er minder mensen beschikbaar zijn voor de banen in de provincie. In gewoon Nederlands: sommige bedrijven staan te springen om mensen maar kunnen niemand vinden.

De verhalen zijn bekend: iedereen die een hovenier, een aannemer of installateur zoekt, moet rekening houden met een lange wachttijd. Er zijn veel klussen maar weinig geschoolde vakmensen. Het arbeidstekort raakt niet alleen technische beroepen. In de krant van vrijdag vertelde keurslager Spijkerman uit Akkrum dat het ingewikkeld is om goed personeel te vinden. Zijn oplossing is om de winkel dan maar een dag in de week te sluiten. Beter dan inboeten aan kwaliteit. Dorpsgenoot bakkerij Boonstra kampt met hetzelfde probleem. Goed personeel vormt de basis van een gezonde onderneming.

Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om arbeidsmarktfit te worden: door constante scholing bijblijven zodat je interessant blijft voor de arbeidsmarkt

Het einde van de krapte is nog niet in zicht, al zijn er verschillen per beroepsgroep. Het UWV verwacht dat de spanning op de Friese arbeidsmarkt de komende tijd weer zal toenemen en dan vooral in de detailhandel, transport en de sectoren cultuur, sport en educatie. Ook in de zorg is nog steeds grote behoefte aan mensen, vooral aan basis- en gespecialiseerd verpleegkundigen.

De komende jaren zal gezocht moeten worden naar een nieuwe balans op de Friese arbeidsmarkt. Mensen worden ouder, de samenleving verandert en er worden andere eisen gesteld aan de werknemer van de toekomst. Uit recent onderzoek van adviesbureau PwC blijkt dat 1,6 miljoen Nederlandse banen in de toekomst overbodig zullen worden. Vooral laaggeschoold automatiseringswerk gaat verdwijnen of is al verdwenen. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om arbeidsmarktfit te worden: door constante scholing bijblijven zodat je interessant blijft voor de arbeidsmarkt.

Maar ook het traditionele rolpatroon speelt een rol. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het overgrote deel van de Friese vrouwelijke beroepsbevolking in deeltijd werkt. Slechts één vijfde van de 150.000 fulltimers in Friesland is vrouw. Een betere rolverdeling in het gezin tussen man en vrouw is beter voor de opvoeding, beter voor de financiële zelfstandigheid van de vrouw en beter voor de balans in de Friese arbeidsmarkt.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar