Antrekkingskracht

Een fan de mooiste, meest idillise plakkys op deuze wereld is de Bildtdiken. Ik hew ’t foorrecht had der weune te mâgen, en hewwe jou dat niet had, dan motte jou mij maar op myn woord love. ‘t Foordeel fan de twifel, dat jou mij as nije kolumnist ongetwifeld gunne, fersulver ik bij deuze.

Gerard de Jong, columnist.

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

’n Mooier plakky om te weunen is d’r niet, maar eerlik is eerlik: de staat fan de weunings laat wel wat te wînsen over. Gemeente Waddenhoek begint derom an de tweede faze fan ’t projekt ‘Herstel Dorpen en Bildtdijken’. ’t Het as doel ferpaupering teugen te gaan deur ôftakelde húzzen op te knappen en de Bildtdiken ’t kasjet te geven dat hoort bij de offisjele status ‘beskermd dorpsgesicht’.

Ut de ‘Verdiepingsanalyse Bildtdijken’ fan bero KAW blykt dat fan de ruugweg 500 weunings, foornaamlik erbaaiershússys, ‘n kwart in minne staat ferkeert. ’t Weunopperflak is klain, de marktpesisy is slecht, ’t gasferbrúk is hoog, de weuningkwaliteit is leeg, ’t tal kwetsbere weunings is hoog. Asjeblyft.

In ’t dúdlike rapport - in dut sjênre is dat besonder - proeve je tussen de regels deur dat de skrivers krèkt niet de finger krije achter wêrom de mînsen der nou soa graag weune. Je proeve dat ’t hur na meer smaakt.

In hur konklúzzy skrive se dan ok, lossys parafraseerd: ‘Aantrekkingskracht is niet altijd in cijfers te vatten. Het is daarom wenselijk om ook de cultuurhistorische waarde en aantrekkende werking op bewoners van het gebied te onderzoeken. Immers blijkt dat het karakter van de woningen en ook de ruimte en vrijheid voor de bewoners (waaronder veel kunstenaars en vrijbuiters) redenen zijn om juist hier te gaan wonen.’

De antrekkingskracht fan de Bildtdiken is niet in sifers út te drukken

Ik bin werklik benijd naar ‘t anfullend ondersoek, al geef ik jim op ’n briefy dat de antrekkingskracht fan de Bildtdiken niet in sifers út te drukken is. ’t Laat hur niet fange in persintazys of diagrammen. ’t Toant hur in de mînsen, in de liefde foor hur weungebied, in wat se d’r over sêge of skrive. Gebrek an sifermatig bewiismateriaal maakt iets niet minder waar. Soms mot je een gewoan op syn woord love.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Column