Ondanks mooie idealen is het beleid van de Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp lelijk

Hoe erg moet de situatie op een middelbare school zijn voordat leerlingen en docenten spreken over een angstcultuur? Het is niet fraai wat er de afgelopen week allemaal is gezegd en geschreven over het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp.

Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Docent Aardrijkskunde Bert Mul uitte kritiek en werd op non-actief gesteld. Leerlingen opperden - anoniem, uit angst voor represailles - dat de school beter gesloten zou kunnen worden. Het financiële beleid is mistig. Volgende week zijn er twee rechtszaken waarin de directie tekst en uitleg moet geven.

Het moddergooien moet bitter zijn voor Suzan Polet, directeur en mede-oprichter van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO). Met grote idealen, maar ook met veel tegenwerking, kreeg de school een dikke tien jaar geleden groen licht voor het vestigen van een nieuwe school waarbij het onderwijs anders aangepakt zou worden. De website van SVPO somt ze op: een prettige sfeer, voldoende tijd voor leerlingen, een eenvoudige organisatie, samenhang tussen de vakken, gebaseerd op wetenschap en open voor nieuwe ideeën.

In het licht van de chaos van de afgelopen tijd zullen ontevreden leerlingen, ouders en docenten vooral punt 4 met enig cynisme lezen: ‘Protocollen, procedures en regels. Een gemiddelde school komt er in om, maar ze ontnemen het zicht op het doel: kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen in een veilige omgeving.’

'En toch. Met de uitgangspunten van de school is niet zo veel mis'

Uit hun verhalen rijst namelijk een beeld op van een starre school waar geen ruimte is voor eigen initiatief en waar het belangrijkste ontbreekt: de veilige omgeving waarin docenten kritiek mogen uiten en leerlingen fouten mogen maken waardoor ze zich ontwikkelen. Niet voor niets is de Onderwijsinspectie uiterst kritisch op het Tjalling Koopmans College en SVPO.

En toch. Met de uitgangspunten van de school is niet zo veel mis. Ze sluiten naadloos aan bij de laatste aanbevelingen van de Sociaal Economische Raad over het Nederlandse onderwijssysteem: ‘Investeer in ontwikkeling en kwaliteit van leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en pak het lerarentekort aan. Zorg voor betere randvoorwaarden voor leraren, zoals kleinere klassen, meer salaris, minder werkdruk, meer tijd.’

Het blijft een raadsel waarom het in een van de meest welvarende landen ter wereld niet lukt om een van de meest essentiële basisvoorzieningen goed op orde te krijgen. Dat is niet alleen een vage opdracht aan politici in Den Haag maar ook aan de schoolleiders in Hurdegaryp. Idealen kunnen nog zo mooi zijn, als de uitvoering lelijk is dan zal het nooit wat worden.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar