'Als het Fries Museum niet was gebouwd, waren we dan wel Culturele Hoofdstad geweest?'

Abe Bonnema overleed in 2001, twintig jaar geleden.

Foto Annet Eveleens

Foto Annet Eveleens

Op de afscheidsdienst in de Grote Kerk in Leeuwarden lag de architect in een open kist, tekenpotlood in de hand. Daar werd bekend dat hij 18 miljoen euro had nagelaten met een ,,museale bestemming’’. Dat legaat mondde uit in het Fries Museum op het Zaailand.

Nieuws

menu