Aan de slag met waterwoningen

Van tijd tot tijd poppen ze op, warme pleidooien voor wonen op het water. Deze week scoorde Rotterdam landelijke aandacht met een wijkje dat meedeint op eb en vloed. Goed tegen de woningnood, handig vanwege de grondschaarste en slim vanwege toenemende wateroverlast als gevolg van klimaatverandering, aldus het promopraatje van de wethouder.

Drijvende rijtjeswoningen. IMPRESSIE: NIEUW WONEN OP WATER

Drijvende rijtjeswoningen. IMPRESSIE: NIEUW WONEN OP WATER

Als waterwijkjes de oplossing voor zoveel problemen tegelijk zijn, is het de vraag waarom ze in Nederland een curieuze niche blijven. Al zeker twintig jaar experimenteren gemeenten ermee, dikwijls op voorspraak van één gedreven ambtenaar die zichzelf er ook wel ziet wonen. Ontwerpers en designers gaan los, er verschijnen schitterende presentaties en na een jaar of wat dobberen er aan de rand van de stad een stuk of tien watervilla’s van 500.000 euro per stuk. Met parmantig zwemtrapje.

Dat heeft natuurlijk niets te maken met het oplossen van woningnood of grondschaarste, laat staan met klimaatadaptatie. Het zijn incidenten op prachtplekken voor welgestelden.

Toch is dat geen reden om het woningtype af te schrijven. Want ze kúnnen op elk van de drie probleemgebieden van betekenis zijn. Er is werk aan de winkel.

Ten eerste moet de woningdichtheid drastisch omhoog. Dat kan door drijvende flats te ontwikkelen. Zes bouwlagen zijn in Scandinavië al vertoond. Het gewicht rust op dynamische steunsystemen die schommelingen in de waterstand aankunnen.

Ten tweede moet er bouwgebied bij. Hier ligt een koppeling met de behoefte aan nieuwe waterbergingsgebieden voor de hand. Enkele tientallen nieuwe ‘badkuipen’ zijn nodig voor de opvang van slagregens en buffering voor droge tijden. Nederland telt 3500 polders, er is voldoende keus.

Ten derde moeten de grondprijzen omlaag. Betaalbare koop en huur kunnen niet zonder geste van de grondeigenaren, in dit geval watereigenaren. Ergo: gemeenten, provincies en waterschappen moeten financieel aan de bak.

Dan kunnen waterwijken een prachtkans zijn om na te denken over flexibel wonen, los van de starrre structuren op land. In Canada bestaat al een waterwijk met woningen die in de winterse kou dicht opeengepakt liggen en in de zomerse warme wijd uitwaaieren. Ontworpen trouwens door een Nederland bedrijf, Waterstudio.nl in Rijswijk.

Er is geen reden om er niet heel goed in te worden en er een vooraanstaand exportproduct van te maken. Aan de slag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar