Mijn Streek: Het Westerkwartier

Kerkheuvels, opgeschoven dorpen, houtwallen, steenhuizen en smalle fietspaadjes, ze vormen de bestanddelen van een boeiende fietstocht door het Westerkwartier. Ooit lag het gebied geheel onder het veen. Jeroen Zomer onderzoekt het verloop van de ontginning.

‘Kijk, hier ligt een bewijs dat het Westerkwartier vroeger geheel met veen bedekt was, ook de zandruggen waar de dorpen nu op liggen.'' Even buiten Oldekerk, bij een flauwe bocht in de Kroonsfelderweg, staat een klokkenstoel op een verhoging in het landschap. Rondom het houten bouwsel liggen keien, ze geven de contouren aan van een kerk die ooit op de plek stond. Een informatiebord meldt dat de kerk het middelpunt vormde van een uitgestrekt kerspel. De kerkenpaden die er bijeenkwamen strekten zich uit naar Faan, Niekerk en Kuzemer. Met 22 bij 10,5 meter had de kerk ‘voor Westerkwartierse begrippen royale afmetingen'.