Mijn Streek: Het Bildt

‘Gras upt werp' met kluut en zeealsem

‘Gras upt werp' met kluut en zeealsem

Wie wil weten hoe een groot deel van het Noorden eruitzag voordat dijken werden aangelegd moet een kijkje nemen in Noord-Friesland Buitendijks. Marjan Vroom verdiepte zich in de geschiedenis van de lange strook zomerpolders en kwelders. En ze onderzocht het draagvlak voor het beheer.