Mijn Streek: Centrale Woldgebied

Grijs en toch kleurrijk

Grijs en toch kleurrijk

Hoe leeg het ook lijkt, het Centrale Woldgebied zit vol geschiedenis. Tot in de Middeleeuwen was het gebied bedekt met veen. Vanaf de Hunze, de Fivel en de wierden op het Hoogeland werd dat ontgonnen. Historicus Jeroen Benders vertelt erover.

Hoe meer je te weten komt over de geschiedenis van een gebied, hoe meer het landschap kleur krijgt. Die wetmatigheid is een geluk. Zeker op grijze, grauwe dagen in december, wanneer het uitspansel elke kleur aan de omgeving heeft onttrokken en je vingers al tintelen van de waterkou voor je ook maar een meter hebt gefietst... Zo'n dag als vandaag dus. Op de dorpen en boerderijen na, oogt het Centrale Wold gebied gebied leeg. Wie niet beter weet zou denken dat dit land rechtstreeks op de zee werd ingenomen. Die aanname zou een pijnlijke vergissing zijn. Want ook al bleef er niets van over; ook hier bedekte, als op zoveel plekken in het Noorden, een dik veenpakket de bodem. De naam van het gebied zegt het al, Wold betekent moerassige wildernis.