Burger wil geen groene fratsen maar heeft liever een parkeerplek voor de deur

Politici en stedenbouwkundigen zweren erbij: gezamenlijke moestuinen en fruitbomen, autovrije zones, deelvervoer, gedwongen wandelen, fastfoodzaken verbannen. De meeste burgers moeten niets hebben van zulke fratsen, blijkt uit onderzoek.

Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

Lees meer over
Wonen

De uitkomsten van een enquête van bureau MarketResponse onder 1500 Nederlanders lijken ook de onderzoekers enigszins te verrassen. „Een gelukkig en gezond leven laat zich niet opleggen, zo blijkt. De meeste mensen zitten niet te wachten op gezondheidsbevorderende maatregelen”, constateren ze. Dat neemt niet weg dat burgers wel groot belang hechten aan een groene en rustige leefomgeving.

MarketResponse heeft lijsten opgesteld van wat burgers het belangrijkst en minst belangrijk vinden in een woonomgeving.

„Een omgeving die uitnodigt om te gaan wandelen of fietsen”, staat op nummer 1 in de lijst van belangrijkste aspecten. Op 2 volgt: „Veel natuur en groen”, op 3: „Een schone en stille omgeving.” Ook nabijheid van medische zorg, recreatiemogelijkheden en voldoende parkeermogelijkheden worden veel genoemd.

Fastfoodketens

Het minst belangrijk vinden burgers: „Het stimuleren van lopen.” Op 2 staat: „Gemeenschappelijke groente en fruit.” Daarna volgen: een verbod op fastfoodketens in de buurt, stimuleren van elektrisch vervoer, autovrije zones, deelmobiliteit, buurtactiviteiten, gezamenlijk buurtbudget en buurtapp.

MarketResponse maakte ook onderscheid naar bewoners op basis van psychologische factoren. De groene en gezonde maatregelen vallen het meest in de smaak bij de ’eigenzinnige bewoners’, een groep die op 9% van de bevolking wordt geschat. Bij de ’rustige bewoners’ en ’comfortabele bewoners’, samen 41%, is die wens het geringst.

Auto

Burgers hechten nog net iets meer belang aan goede bereikbaarheid per auto (80%) dan per openbaar vervoer (75%), aldus het onderzoek. Gesteld voor de keuze tussen autoluw of een parkeerplaats voor de deur, kiest 54% voor die eigen parkeerstek.

Nabijheid van medische zorg vindt 82% erg belangrijk, valt verder te lezen in het onderzoek getiteld ’Gezond en gelukkig wonen, wat vindt Nederland?’. Het is bedoeld voor beleidsmakers van corporaties, gemeenten en ontwikkelaars.

De onderzoekers constateren dat mensen vooral behulpzame buren willen die ze vertrouwen. Maar het contact hoeft voor de meesten niet te intensief te zijn. Voldoende activiteiten met de buurt (43%) en een gemeenschappelijk buurtbudget (43%) zijn voor een minderheid van belang.

Woongeluk

Gemiddeld geven Nederlanders zichzelf een ruim voldoende als het gaat om woongeluk en de gezondheid met betrekking tot de woning. Niet-stedelijken zijn met gemiddeld een 8,1 het gelukkigst. Bewoners van een koopwoning (8,1) zijn gemiddeld gezien het gelukkigst in hun woning. De mentale gezondheid (7,5) en de fysieke gezondheid (7,4) wordt relatief minder goed beoordeeld door bewoners in een sociale huurwoning.

menu