Smetvrees en angst weerhouden Nederlanders om een deelauto te gebruiken

Een deelauto is een uitkomst voor mensen die slechts af en toe een auto nodig hebben. Het is in veel gevallen namelijk goedkoper dan een eigen auto omdat je als automobilist niet te maken hebt met vaste kosten zoals wegenbelasting en verzekering, want je betaalt alleen bij gebruik. Toch blijkt dat bijna de helft (46 procent) van de Nederlanders nooit van deelauto’s gebruikmaakt. Smetvrees is daarvoor een van de belangrijke redenen.

Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

Lees meer over
Vervoer

Althans, dat blijkt uit een onderzoek van MisterGreen onder 1099 Nederlanders met een rijbewijs, uitgevoerd door Panelwizard. 86 procent van de ondervraagden heeft aangegeven niet in een deelauto te willen rondrijden omdat ze liever een eigen auto bezitten.

De weerstand tegen deelauto’s neemt met de leeftijd toe. Zo weigert maar liefst 58 procent van de zestigplussers het gebruik ervan en zijn veertigers en vijftigers niet veel enthousiaster (48 procent). Onder respondenten jonger dan dertig jaar bedraagt dit percentage slechts 23 procent.

Smetvrees

Smetvrees en angst lijken ook belangrijke verklaringen waarom Nederlanders liever geen gebruik maken van deelauto’s. Zo vindt 44 procent van de respondenten deelauto’s onhygiënisch en is 56 procent bang dat hij schade maakt tijdens het gebruik van zo’n gemeenschappelijke vierwieler. Dit laatste geldt aanzienlijk meer voor dertigminners (65 procent) dan bestuurders ouder dan zestig jaar (47 procent).

Straatbeeld

Een deelauto heeft meerdere voordelen. Zo kan een voertuig delen onder meer drukte in de binnensteden en parkeerdruk verlagen. Volgens Milieu Centraal blijkt uit onderzoek ook dat deelauto’s zorgen voor minder Co2-uitstoot. Voor gebruikers die maar weinig de weg op gaan kan het bovendien goed zijn voor de portemonnee: zij zijn immers geen geld kwijt aan een verzekering, onderhoud en parkeervergunning.

Toch blijkt dat maar liefst zeven op de tien Nederlanders niet geloven dat deelauto’s privébezit vervangen in de toekomst, zegt MisterGreen. Mogelijk speelt hierin mee dat dertien procent van de respondenten vindt dat deelauto’s het straatbeeld verpesten. Ook nu zijn jongeren het minst negatief over de toekomstige aanwezigheid van deelauto’s (62 procent) en de invloed ervan op het straatbeeld (zeven procent). Onder zestigplussers bedragen deze percentages 74 en vijftien procent.

menu