Vakantiegeld, loonheffing en pensioen: zo werkt je loonstrookje en dit is waarom het laatste salaris hoger is dan je gewend bent

Je loonstrookje: het is een brij van afkortingen, percentages en bedragen. Hoe lees je dat papiertje, zodat je weet welk deel van je geld waar naartoe gaat? En waarom is je loon deze maand hoger dan je gewend bent? We helpen je op weg.

Foto:

Foto: ANP

Lees meer over
Geld

Ben je weleens van baan verwisseld? Dan is het je ongetwijfeld opgevallen. Loonstrookjes zien er per bedrijf nét iets anders uit. Toch bestaat het document altijd uit drie onderdelen.

Over het eerste deel kunnen we kort zijn: dat is administratieve rompslomp. Met onder meer: jouw naam en adres, de periode waarover het loon wordt uitgekeerd en gegevens van je werkgever.

Daaronder wordt het interessant: wat komt erbij en wat gaat eraf? Het leeuwendeel van je inkomsten valt onder het kopje brutoloon of salaris. Soms heb je recht op extraatjes. Werk je bijvoorbeeld onregelmatig? Dan kan je werkgever je daar extra voor belonen. Op je loonstrook staat dat apart vermeld in de vorm van een toeslag. Datzelfde geldt voor overuren, reiskostenvergoeding en overwerk.

Die som krijg je niet volledig op je rekening gestort. Je werkgever houdt verschillende bedragen in op je brutosalaris. De grootste min bestaat doorgaans uit loonheffing: oftewel, belasting. Dat is een zogenaamde ‘voorheffing’. Via een belastingaangifte krijg je een definitieve eindafrekening.

Meer salaris in 2023

Als je de eerste loonstrook van dit jaar vergelijkt met eentje uit 2022, zul je zien dat de loonheffing lager is. Omdat het kabinet de situatie van werkenden wil verbeteren, is de arbeidskorting verhoogd en de eerste schijf van inkomstenbelasting verlaagd van 37,07 naar 36,93 procent. Volgens de overheid gaan werkenden er daardoor jaarlijks zo’n 600 euro op vooruit.

Je betaalt bovendien voor een serie volksverzekeringen tegen de financiële gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Bouw je pensioen op? Dan vind je dat terug op je loonstrookje. Hoe dat precies wordt vermeld, hangt af van de naam van je pensioenfonds. In de zorg betaal je doorgaans premie aan Zorg en Welzijn (PFZW). Het ABP regelt de pensioenen van 3,1 miljoen Nederlanders. De pensioenpremie is een percentage van het salaris.

Nettoloon

Pensioen, verzekeringspremies en inkomstenbelasting: de som van die bedragen wordt van je brutosalaris getrokken. Het resultaat is je nettoloon en vind je terug op jouw bankrekening.

Het derde en laatste onderdeel is een lijst met allerlei gegevens over je baan. Je vindt hier bijvoorbeeld een berekening van je vakantietoeslag en het totale bedrag dat je dit jaar hebt opgebouwd. In die lijst staan bovendien fiscale bedragen die je nodig kunt hebben bij het invullen van je aangifte.

menu