Het leven op de kantoorvloer zal nooit meer hetzelfde zijn: ’Leiders die hun mensen in de nek hijgen hebben afgedaan’

De coronapandemie heeft het thuiswerken een enorme boost gegeven, net als digitale communicatie- en samenwerkingsplatforms als Teams en Zoom. Volgens de meeste deskundigen is er sprake van een structurele verandering, die als de ’corona-cultuurschok’ is weggeëbd zal resulteren in een hybride én asynchrone werkcultuur.

FOTO SHUTTERSTOCK

FOTO SHUTTERSTOCK

Lees meer over
Ambitie

Eerst een half uur in de file staan terwijl ’9 to 5’ van Dolly Parton uit de autoradio schalt en daarna bij het koffieapparaat door een collega verwelkomd worden met het eeuwige ’Goedesmorgens deze morgen’... In beroepen waar de fysieke aanwezigheid op de werkvloer vereist is, denk aan bouwvakkers, leraren en verplegend personeel, zal er in het post-coronatijdperk niet veel veranderen. Maar in kantoren heeft corona een revolutie veroorzaakt, verzekert bijvoorbeeld corporate antropoloog Jitske Kramer in haar boek met de veelzeggende titel ’Werk heeft het gebouw verlaten’.

Betere werk/privé-balans

menu