Weststellingwerf wil Den Haag oproepen om bij te dragen aan oplossing voor funderingsproblemen in veenweidegebieden

Foto: Siebe Swart

De gemeente Weststellingwerf roept het Rijk op om bij te dragen aan een oplossing voor de funderingsproblemen in veenweidegebieden. In Friesland werken nu nog de provincie, het waterschap en de gemeenten samen.
Lees meer over
Weststellingwerf

Wethouder Hanneke Zonderland van Weststellingwerf vindt dat het Rijk ‘haar rol en verantwoordelijkheid moet pakken’ in het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en zo een financiële bijdrage moet leveren aan een (gedeeltelijke) schadeloosstelling. Volgens de gemeente kan het probleem alleen op die manier opgelost worden en ontstaat er zo weer perspectief voor de inwoners.

Op 30 januari volgend jaar vergadert de gemeenteraad over de Friese Funderingsaanpak en de oproep aan het Rijk. Door de droge zomers en lage waterstanden krijgen steeds meer regio’s in Nederland te maken met funderingsproblemen. In 2021 heeft de Tweede Kamer al een motie over een plan voor hetversterken van funderingen in de grootste probleemgebieden unaniem aangenomen.

Nieuws

menu