Verbetering van 'gescheurd' fietspad langs De Linde moet bijna 1,5 miljoen euro kosten

Fietspad langs De Linde vanaf Kontermansbrug. FOTO LOURENS LOOIJENGA

Het college van Weststellingwerf vraagt de gemeenteraad om 1.471.529 euro uit te trekken voor verbetering van het bestaande fietspad langs de rivier De Linde tussen de Domeinenweg onder Wolvega tot aan Kontermansbrug bij De Hoeve. Het bedrag wordt dan opgenomen in de begroting voor 2021.
Lees meer over
Weststellingwerf

Bij het maken van de eerste plannen in 2016 werd nog uitgegaan van een relatief eenvoudige reconstructie van het bestaande fietspad. Met het nu voorliggende plan wordt een geheel nieuw fietspad gerealiseerd. Met name de noodzaak van verbetering van de ondergrond zorgt voor een extra kostenpost van vier ton.

Onderhoud van het fietspad wordt al jaren uitgesteld, waardoor een deel in het vakantieseizoen zelfs afgesloten moest worden vanwege scheuren in het asfalt en bij een fietsbruggetje zaten planken los en barsten in het hout.

Meeliften op gebiedsontwikkeling beekdal Linde

De voorbereidingstijd voor de tweede fase in de verbetering van het fietspad liep vertraging op door extra onderzoek naar natuurwaarden en waterbeheersing. Voor de deze tweede fase is de keuze gemaakt om mee te liften met de gebiedsontwikkeling beekdal Linde.

Oude bochten langs de rivier De Linde worden teruggebracht in het landschap, dat betekent ook dat het fietspad langer wordt en dat er meer bruggen nodig zijn. Provincie en Wetterskip nemen die kosten ieder voor 50 procent voor hun rekening. De provincie ontvangt hiervoor een bijdrage van 200.000 uit de Regiodeal.

Wat dat betreft wordt lering getrokken uit de eerste fase van het Lindefietspad-project. In dit fietspad kwamen al snel na de aanleg scheuren. Dat probleem is volgens wethouder Jack Jongebloed nog steeds niet opgelost, ook vanwege discussie over de aansprakelijkheid. De raadsfractie van D66 was bang dat het nu in de volgende fase van het fietspad ook mis zal gaan.

Nieuws

menu