Update moet werk gebiedsteams jeugdzorg, werk en inkomen Weststellingwerf meetbaar maken

Gemeentehuis Wolvega. Foto: Lourens Looijenga.

Het systeem voor vragen over jeugdzorg, werk en inkomen in Weststellingwerf is aan herziening toe. Dat is de conclusie van de rekenkamercommissie die zich daarover boog.
Lees meer over
Weststellingwerf

De commissie werd ingeschakeld nadat de gemeenteraad van Weststellingwerf wilde weten hoe de twee teams in de gemeente werken, vijf jaar na hun start.

Weststellingwerf schreef vijf jaar geleden een eigen beleid en richtte een ‘gebiedsteam’ op in Wolvega en Noordwolde. In de praktijk blijken ze goed te werken, bleek uit het onderzoek: inwoners kunnen de teams goed vinden, de teams doen steeds meer aan voorkomen van problemen en proberen de kosten van de zorg binnen de perken te houden. Daarnaast zijn de inwoners tevreden over de teams.

De update die nodig is, voorziet voornamelijk in het meten van doelen. Rapportages aan de raad kunnen dan goed zicht geven op de resultaten in het sociaal domein en de raad kan dan gemakkelijker controleren of het college het werk goed uitvoert.

Nieuws

menu