Steun voor plan van 33 woningen in Noordwolde. Wel is er nog discussie over wat voor huizen er gebouwd gaan worden

Op de plek van de manege van de familie Van Dijk aan de Dwarsvaartweg in Noordwolde komen 33 woningen. Het college van Weststellingwerf heeft met het plan ingestemd. Wel is er nog discussie over wat voor woningen er gebouwd gaan worden.

Juist nu worden de laatste bouwpercelen aan de Renbaanstraat in Noordwolde volgebouwd.

Juist nu worden de laatste bouwpercelen aan de Renbaanstraat in Noordwolde volgebouwd. Lourens Looijenga

Lees meer over
Weststellingwerf

Het eerste overleg met wethouder Hanneke Zonderland was een jaar geleden. Tijdens het overleg is aangegeven dat er naast koopwoningen huizen moeten komen voor starters, ouderen en voor een deel sociaal/zorgzoekenden. Daarnaast is gesproken over een fasering voor het plan, gezien het grote aantal woningen dat beoogd wordt. Op basis van dit vooroverleg is een conceptplan opgesteld door de initiatiefnemer en vervolgens als principeverzoek ingediend.

Manegedeel wordt gesloopt

Nieuws

menu