Plan voor nieuw recreatiepark in buitengebied van Noordwolde stuit omwonenden en dorpsbelang tegen de borst

In het buitengebied van Noordwolde zijn plannen in ontwikkeling voor een nieuw vakantiepark. Een viertal vastgoedbeheerders uit de omgeving wil op een hoekperceel langs de Elsweg en de Mauritsweg een park realiseren met zo’n 40 tot 50 recreatiewoningen.

De hoek Elsweg en Mauritsweg in het buitengebied van Noordwolde, waar plannen voor een recreatiepark worden ontwikkeld.

De hoek Elsweg en Mauritsweg in het buitengebied van Noordwolde, waar plannen voor een recreatiepark worden ontwikkeld. FOTO GOOGLE MAPS

Lees meer over
Weststellingwerf

Een eerder plan voor een paardenstalling op het perceel, dat in eigendom is van landbouwmakelaar Theo Wijntjes uit Elsloo, liep op niets uit. De initiatiefnemers van het nieuwe project – Fokko van der Duim, Herman Mailly, Steven Nijsingh en Mickey Wijntjes – hebben ingenieursbureau Antea Group uit Heerenveen ingeschakeld als procesbegeleider en omgevingsmanager.