Plan Lycklamaweg in Wolvega na zware kritiek teruggenomen

Het college van Weststellingwerf heeft besloten pas op de plaats te maken met de aanpassingen van de Lycklamaweg in Wolvega. Dat blijkt uit een brief die is gestuurd naar alle mensen die tijdens de inspraakperiode op de plannen hebben gereageerd. Dat zijn ruim honderd mensen.

De Lycklamaweg in Wolvega.

De Lycklamaweg in Wolvega. Foto Piet Bosma

Lees meer over
Weststellingwerf

Begin augustus was door omwonenden al een protestbrief met handtekeningen aangeboden bij de gemeente Weststellingwerf. ‘De afgelopen week hebben we alle reacties beoordeeld, zo schrijft het college. ’Hieruit blijkt dat een groot deel van de inwoners het niet eens is met de herinrichtingsplannen.’ Het college stelt het belangrijk te vinden dat zoveel mogelijk mensen het eens zijn met de plannen. ‘Dit betekent dat het huidige ontwerp niet wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.’ En dus ligt het voor de hand dat het plan wordt aangepast.