Meer dan 30 woningen erbij in Noordwolde

De locatie Dwarsvaartweg in Noordwolde. FOTO GOOGLE MAPS

Projectontwikkelaar Zwanenburg uit Heerenveen kan verder met een bouwplan voor meer dan 30 woningen aan de Dwarsvaartweg in Noordwolde.
Lees meer over
Weststellingwerf

Om het woningtekort te verlichten wil het college van Weststellingwerf dat er op de plek van een voormalige paardenstal maximaal 33 woningen komen. Deze locatie wordt al lange tijd niet gebruikt en de bebouwing is in vervallen staat geraakt.

Ontwikkelaar Zwanenburg had een conceptplan aan de gemeente voorgelegd voor de bouw van meerdere type woningen voor onder meer starters, jonge gezinnen en senioren. Dat plan zal de komende periode verder worden uitgewerkt.

Het plan sluit aan op de ambitie van het college om deze raadsperiode minstens 400 extra woningen te bouwen in Weststellingwerf. In Wolvega zit een bouwplan voor een wooncomplex van 35 appartementen aan de Spoorlaan, op de plek van de voormalige Lidl, inmiddels in de ontwerpfase.

Maar ook in de kleinere kernen moeten er woningen bij. Zo werkt de gemeente in Boijl mee aan de bouw van twaalf duurzame woningen voor starters en jongere gezinnen, een initiatief dat vanuit het dorp zelf is opgestart.

Nieuws

menu