Huis aan de Linde kan op dezelfde plek worden herbouwd. 'Door deze locatie is opwekking van zonne-energie mogelijk en blijven de gezonde bomen behouden’

Het is nu aan de gemeenteraad om met het plan aan de Vinkegavaartweg in De Hoeve in te stemmen. Lourens Looijenga

Een woning met bijgebouwen direct aan de rivier de Linde bij Kontermansbrug mag worden gesloopt. Deze woning uit 1977 is nu al aan verval onderhevig door verzakkingen. Op het perceel komt een nieuwe duurzame woning met zonnepanelen. Probleem is alleen de gewenste grotere bebouwing dat deels op grond ligt met een agrarische bestemming.
Lees meer over
Weststellingwerf

Door de vele bomen op het perceel is het volgens de gemeente Weststellingwerf niet mogelijk om op een totaal andere locatie op het perceel een duurzame woning te bouwen. Kappen van de bomen was voor de gemeente geen optie omdat het gezonde bomen betreft. Inmiddels zijn bijna twee jaar verstreken sinds het plan is ingediend.

Nieuw bestemmingsplan

Er wordt door het college nu voor gekozen om een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen met iets ruimere grenzen voor de bestaande bebouwing op het perceel. ‘Om de initiatiefnemers niet te veel op kosten te jagen is er voor gekozen om de bestemming wonen voor een klein gedeelte te vergroten in plaats van te verplaatsen.’ Dat is ook goed nieuws voor de buren aan de overzijde van de Linde, die nu hun vrije uitzicht behouden.

Duurzame woning

Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het is nu aan de gemeenteraad om met het plan aan de Vinkegavaartweg in De Hoeve in te stemmen. ‘Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om een duurzame woning te bouwen op de door de initiatiefnemer gewenste locatie. Door deze locatie is opwekking van zonne-energie mogelijk op zijn woning en blijven de gezonde bomen behouden.’

Bodemvervuiling

De gemeente liep bovendien aan tegen een bodemvervuiling, waardoor op een andere plek op het perceel herbouwen ook gedwarsboomd werd. In de bodem aan de noordoost zijde van het perceel zijn verhoogde concentraties aan zink aangetroffen. Dit heeft volgens de gemeente waarschijnlijk te maken met de vroegere ligging van de Linde. De ernstige bodemvervuiling wordt verder met rust gelaten. De impact van de vervangende nieuwbouw op het landschap is volgens onderzoekers van BügelHajema verwaarloosbaar.

Zink

De aanwezigheid van zink kan volgens archeoloog Andre Pleszynski te maken hebben scheepvaart op de Linde. ‘Met zink werden allerlei dingen gerepareerd.’ Maar aannemelijker is het volgens hem dat het monster te maken heeft met een oude zinken dakgoot. ‘Vroeger werd het hemelwater gewoon op de tuin geloosd, daar ontstaat een zwaar verontreinigde zinkplek.’

Nieuws

menu