Hoofdweg in Nijeholtpade gaat op de schop

FOTO

FOTO GOOGLE MAPS

De Hoofdweg in Nijeholtpade gaat op de schop. Het riool in het westelijke deel van de straat wordt vervangen en het regenwater wordt gescheiden. Ook krijgt de straat een nieuwe inrichting.
Lees meer over
Weststellingwerf

In samenwerking met inwoners en deskundigen kwam de gemeente met een plan voor de weg. De inwoners kaartten aan dat de onverharde bermen ieder jaar veel herstelwerk vragen en dat er overlast is van regenwater door de beperkte afvoer. Ook waren verkeersveiligheid, parkeren en biodiversiteit belangrijke speerpunten in het plan.

In het plan zijn daarom extra parkeerruimte en wegversmallingen opgenomen. Het regenwater wordt voortaan afgevoerd via een afvoerstrook in het midden van de weg, apart van het vuilwater. Ook gaat het plaatselijk belang van het dorp aanwonenden stimuleren om hun erf te vergroenen, zodat er ook meer regenwater wordt vastgehouden in de tuinen.

Wethouders Hanneke Zonderland en Mariska Rikkers gaven maandagochtend samen met inwoonster Deborah van Wijngaarden het startschot voor de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot begin december 2020.

De herinrichting van de weg is onderdeel van de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade, een lijst met afspraken tussen het plaatselijk belang en de gemeente Weststellingwerf.