Wanneer worden de scheuren in het nieuwe fietspad langs de Lende hersteld?

Wanneer worden de scheuren in het nieuwe fietspad langs de Lende hersteld? Het is maar de vraag. Weststellingwerf eist snelle actie van aannemer A. Faber.

De aanleg van het fietspad. Foto: Lenus van den Broek

De aanleg van het fietspad. Foto: Lenus van den Broek

Het gaat om het westelijke deel van het fietspad langs de Lende, tussen de Steenwijkerweg bij Wolvega en Driewegsluis. Het pad werd medio 2019 opgeleverd, maar al binnen enkele maanden ontstonden de eerste scheuren in het asfalt. Later kwamen daar meer bij.

De exacte oorzaak is nog steeds niet duidelijk, al heeft het hoogstwaarschijnlijk wel met de ondergrond te maken. Wethouder Jack Jongebloed zei in oktober in de gemeenteraad dat het om een ingewikkelde kwestie ging. ,,De beoordeling van de schade is ingewikkelder dan we dachten. Er is weinig vergelijkingsmateriaal voor een fietspad op een dijklichaam met veengrond.”

De gemeente Weststellingwerf heeft nu besloten aannemer A. Faber uit Bolsward aansprakelijk te stellen voor alle schade. Het bedrijf is bovendien vorige maand door de gemeente ‘gesommeerd’ om met een herstelplan te komen. De gemeente eiste dat het herstelplan er binnen twee weken zou liggen. Die periode inmiddels verstreken, maar een plan ligt er nog niet

Constructieprobleem

Gemeentewoordvoerder Annemieke de Haan laat weten dat er nog gesprekken over lopen. Ze wil ook nog niets kwijt over de verwachte kosten van het herstel, omdat de gemeente daarover nog in discussie is met A. Faber.

De aannemer wil bij monde van bedrijfsleider Pieter van der Meulen niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. ,,Ast wat seist, wurdt it al gau moddergoaien.”

Van der Meulen zegt nog wel dat het om een relatief klein probleem gaat en dat het fietspad er voor het overgrote deel in prima staat bij ligt. Hij spreekt van een ,,konstruksjeprobleemke” op een klein deel van het pad. Scheurvorming komt ook vrij vaak voor in de wegenbouw, zegt hij. ,,Sjoch ek mar nei de Sintrale As en de Heak om Ljouwert.”

Oostelijke deel fietspad

Het probleem staat overigens los van de problemen met het oostelijke deel van het fietspad, tussen Wolvega en De Hoeve. Dat deel wordt momenteel opgeknapt door aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum. Het werk is enkele keren stilgelegd, omdat het gebied moeilijk bereikbaar is en omdat natuur niet mocht worden verstoord.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Weststellingwerf