Geen ovonde of rotonde op ongevallenkruising Noordwolde

De ongevallenkruising vanaf de richting Wilhelminaoord. Vooral het verkeer dat hier van rechts komt veroorzaakt de ongevallen. FOTO LOURENS LOOIJENGA

Er komt geen rotonde of ovonde op de kruising van de Oost- en Westvierdeparten met de Nieuweweg in Noordwolde. Dat blijkt uit de schriftelijke antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de Statenfractie van het CDA.
Lees meer over
Weststellingwerf

Het onderwerp komt ook niet meer aan de orde in Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten zijn het met het CDA en het gemeentebestuur van Weststellingwerf eens dat op basis van het aantal ongevallen, de conclusie kan worden getrokken dat er sprake is van een onveilige verkeerssituatie. Er wordt melding gemaakt van vier ongevallen in de periode 2017 - 2020.

Maar de aanleg van een ovonde is wat GS betreft hier niet aan de orde. Alle wegen naar het kruispunt zijn gecategoriseerd als een erftoegangsweg. Daarom is een gelijkvloers voorrangskruispunt het meest passend bij deze situatie, aldus GS. Een ovonde wordt vooral toegepast op hele drukke provinciale wegen, waar het oprijden of oversteken van de provinciale weg lastig is. De kosten van een ovonde liggen rond de één miljoen euro en ook dat speelt een rol.

Nieuws

menu