Gaswinning uit probleemveld mag worden hervat

Het gasveld Vinkega is aangeboord vanaf het platform aan de Westvierdeparten.

De in 2018 stilgelegde gaswinning bij Vinkega kan binnenkort weer beginnen. Minister Bas van ‘t Wout (EZK) legt bezwaren uit de omgeving terzijde.
Lees meer over
Weststellingwerf

Met het veld, dat ten zuiden ligt van Vinkega, was de afgelopen jaren veel aan de hand. De gaswinning werd in het voorjaar van 2018 stilgelegd door Vermilion, volgens het bedrijf omdat te leiding naar het behandelstation in Garyp alle geproduceerde gas niet kon verwerken. Omwonenden legden een verband met het mogelijk overschrijden van de vergunde gasproductie uit dit veld, waarnaar het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek deed.

Later bleek dat de bodem ook nog eens op onverwachte plaatsen daalde. Dat gebeurde meer zuidoostelijk dan Vermilion had verwacht, richting het Drentse Nijensleek.

Nieuw winningsplan

Vermilion diende een nieuw winningsplan in, om ondanks de onverwachte bodemdaling verder te kunnen gaan met de winning. Het bedrijf becijferde dat de bodem niet méér zou dalen dan eerder verwacht, maximaal 4,5 centimeter, maar dat de daling wel in een groter gebied plaatsvond.

Tegen dit winningsplan werden acht zienswijzen ingediend, onder meer door de gemeente Weststellingwerf en de Maatschappij van Weldadigheid (omdat de Koloniën van Weldadigheid vlakbij liggen). De minister schuift deze zienswijzen nu terzijde, voornamelijk omdat de veiligheidsrisico’s minimaal zouden zijn. Ook het behoud de Koloniën van Weldadigheid komt niet in gevaar, aldus de minister. Tot en met 24 maart is nog wel beroep mogelijk bij de Raad van State.

Het veld ligt vlakbij de velden Boergrup en Lombok, die Vermilion de komende jaren eveneens in productie wil nemen. Daarover vonden deze week nog informatiesessies plaats.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het strafrechtelijk onderzoek naar de overschrijding van de productieplafonds nog loopt.

Nieuws

menu