Gaswinning bij Vinkega veroorzaakt ook bodemdaling in gebied bij Nijensleek

Een gasput van Vermilion bij Nijega. FOTO JILMER POSTMA

Het plan voor de gaswinning in Vinkega is door gasbedrijf Vermilion Energy aangepast, omdat - tegen de verwachting in - de winning toch van invloed is op de daling boven een voormalig gaswingebied bij Nijensleek. Daar zal de bodem nu zo’n vijf centimeter dalen.
Lees meer over
Weststellingwerf

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stemt er ondanks deze constatering mee in dat de gaswinning bij Vinkega hervat wordt. Zijn voorgenomen besluit ligt tot 12 oktober ter inzage.

Uit metingen is nu gebleken dat het gebied waar de bodem iets daalt door de winning groter is dan eerder verwacht. Het gaat om een groter gebied in zuidoostelijke richting tussen de provinciegrens en het dorp Nijensleek. De winning zit net in Friesland, aan de Westvierdeparten onder Vinkega, maar blijkt ook invloed te hebben op het gebied nabij Nijensleek waar eerder gas is gewonnen.

In 2016 werd aangenomen dat de velden te ver van elkaar verwijderd zouden zijn om elkaar te beïnvloeden. In Nijensleek is de bodem tussen 2011 en 2017 met een halve centimeter gedaald. Daar komt dus nu de daling door de winning in Vinkega alsnog bovenop. Boven het Nijensleek gasveld wordt nu een totale samengestelde bodemdaling verwacht van iets meer dan vijf centimeter.

Geen nadelige gevolgen

De minister vindt dat nog steeds dermate gering dat hierdoor geen nadelige gevolgen veroorzaakt zullen worden. Zo’n helling is volgens deskundigen niet merkbaar. Bovendien is bodemdaling een geleidelijk proces. De opbouw van de dalingskom aan het oppervlak duurt jaren. De minister is bereid om het geldende winningsplan uit juli 2018 te actualiseren met deze nieuwe informatie. Daarop kunnen nu zienswijzen worden ingediend, voordat de minister een definitief besluit neemt. De bijbehorende stukken zijn in te zien op de gemeentehuizen van Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland.

Vermilion had de winning in Vinkega tijdelijk stopgezet om uit te zoeken wat er aan de hand was. Uit de beoordeling van het aangepaste winningsplan blijkt volgens de minister dat de winning weer kan worden voortgezet. Het gasveld Vinkega is ingedeeld in de laagste risicocategorie. Ook al is de kans klein, risico’s als gevolg van gaswinning zijn nooit volledig uit te sluiten, ook niet in dit geval. Indien als gevolg van bodembeweging door gaswinning toch schade ontstaat, dan rust op Vermilion de verplichting die schade te vergoeden.

Nieuws

menu