Coronageld is voor korpsen niet belangrijkste: 'De motivatie om door te gaan is bij sommige muzikanten op een of andere manier weggevallen'

Met een bijdrage van de gemeente moeten muziekverenigingen in Weststellingwerf de coronacrisis financieel door kunnen komen.

Brassband Euphonia uit Wolvega is een van de korpsen in Weststellingwerf die aanspraak kunnen maken op de extra coronasteun.

Brassband Euphonia uit Wolvega is een van de korpsen in Weststellingwerf die aanspraak kunnen maken op de extra coronasteun. FOTO LENUS VAN DER BROEK

Voorzitter Jan van Delft van De Harmonie uit Wolvega zegt dat zijn vereniging met de beoogde 3500 euro wel geholpen is. De Harmonie betaalt de dirigenten van zijn vier orkesten tot nu toe door, vaste uitgaven als de huur van gebouwen liepen door en inkomsten van optredens vielen weg. ,,Maar omdat de leden contributie zijn blijven doorbetalen, viel er geen enorm gat.”

Weststellingwerf is voor zover bekend de eerste Friese gemeente die een deel uittrekt voor de amateurmuziek van de 150 miljoen die het rijk beschikbaar stelde voor lokale coronasteun. Hafabra-orkesten met minstens 25 leden krijgen eenmalig 3500 euro, alle andere niet-professionele muziek- en kunstenverenigingen kunnen 1500 euro tegemoetzien.

Verenigingsleven sinds maart grotendeels stil

De grootste zorgen bij De Harmonie zijn van niet-financiële aard, zegt Van Delft: die hebben te maken met het ledental. Zes van de negentig leden zegden in de coronaperiode hun lidmaatschap op, terwijl er geen nieuwelingen bijkwamen.

Van Delft noemt als verklaring dat het verenigingsleven al sinds maart grotendeels stilligt. Er zijn sindsdien geen volwaardige repetities, en dat maakt de drijfveer om te blijven spelen voor sommige muzikanten kleiner. ,,Bij een aantal heeft het 100 procent te maken met corona dat ze zijn gestopt, bij sommigen zijn er ook andere redenen. Mensen nemen nu sneller het besluit om te stoppen dan als je iedere woensdagavond nog repeteert. De motivatie om door te gaan is soms op een of andere manier weggevallen.”

Wervingsprojecten

Daar komt bij, zegt hij, dat geen wervingsprojecten kunnen worden gehouden. De vereniging gaat normaliter langs bij de groepen 5 en 6 op de basisschool. ,,We kunnen nu geen scholen bezoeken. Terwijl we aan de onderkant wel mensen nodig hebben. Dat is wel erg zorgelijk.”

Johan Meesters van de provinciale muziekkoepel OMF zegt dat veel Friese muziekverenigingen in een vergelijkbare situatie zitten. Hij hoopt dat de ledenwerving op basisscholen snel weer kan beginnen.

Van Delft gaat ervan uit dat de schade op lange termijn nog beperkt is, omdat de leerlingen nu ze een jaar ouder zijn nog steeds wel enthousiast kunnen worden gemaakt. ,,Maar het is slecht in te schatten.”

OMF-voorzitter Meesters riep gemeenten twee weken nog op de hafabra-sector niet te vergeten bij het verdelen van de coronagelden. Hij spreekt nu van een ,,mooie geste” van Weststellingwerf die – zo hoopt hij – als voorbeeld dient voor andere gemeenten. Landelijk onderzoek heeft uitgewezen, vertelt hij, dat de coronacrisis de gemiddelde muziekvereniging zo’n 5000 euro kost. ,,Dan is dit een mooi begin.”

De gemeente trekt verder geld uit voor eenmalige steun van onder meer dorpshuizen (1500 euro per dorpshuis) en vrijwilligersorganisaties die zich richten op jongeren (1000 euro). Ook komt er een ‘noodfonds’ voor de organisaties waarvoor deze subsidies niet genoeg zijn. Die kunnen aanspraak maken op een deel van nog eens 40.500 euro van de gemeente Weststellingwerf.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Weststellingwerf
Coronavirus