College Weststellingwerf: haven Driewegsluis van algemeen belang

Drukte bij passantenhaven Driewegsluis. EIGEN FOTO

De kosten voor de exploitatie van de passantenhaven Driewegsluis bij Nijetrijne worden als het aan het college van Weststellingwerf ligt niet in de tarieven doorberekend.
Lees meer over
Weststellingwerf

Ondernemers in de omgeving hebben volgens het college geen nadelig effect van de gemeentelijke exploitatie.

De gemeente nam de exploitatie van de haven in 2017 over van de stichting Waterrecreatie Steenwijkerland. Sinds twee jaar lukt het de gemeente binnen het bedrag van 12.000 euro te blijven voor beheer en onderhoud, het bedrag dat tussen 2009 en 2016 werd betaald aan de toenmalige beheerder. Die vond dat bedrag niet genoeg. Daarom nam de gemeente de exploitatie, met redelijk succes over, al is de haven nog steeds economisch onrendabel.

Eerlijke concurrentie

De wet Markt en Overheid die in 2012 in werking is getreden schrijft voor dat wanneer een gemeente een economische activiteit exploiteert die vergelijkbaar is met een commerciële activiteit van een ondernemer alle kosten moet doorbereken in de tarieven om ervoor te zorgen dat er sprake is van eerlijke concurrentie.

Een uitzondering kan zijn dat de gemeenteraad gemotiveerd besluit dat bepaalde economische activiteiten in het algemeen belang plaatsvinden.

Leegstand voorkomen

Volgens het college is dat laatste het geval. Alle kosten doorberekenen leidt er volgens haar toe dat te hoge tarieven moeten worden geheven, wat ongewenste negatieve maatschappelijke gevolgen met zich meebrengt. De haven ligt op een belangrijke recreatieve vaarroute en het liggeld is volgens het college marktconform afgestemd op de tarieven van andere passantenhavens in de omgeving.

'Bij te hoge tarieven kunnen en zullen passanten uitwijken naar andere havens in de omgeving. Hierdoor ontstaat leegstand in de passantenhaven en wordt de haven minder aantrekkelijk voor toeristen en recreanten om te verblijven. Leegstand leidt ook tot minder inkomsten en verlies van werkgelegenheid.'

Nieuws

menu