Samen met

Waadhoeke sluit zich aan bij DataFryslân

Een opgetogen Waanders bij de ondertekening.

Burgemeester Marga Waanders tekende deze week een samenwerkingsovereenkomst, waardoor Waadhoeke nu lid is van de Coöperatie DataFryslân. De gemeente voegt zich daarmee bij een groeiend gezelschap van maatschappelijke organisaties die streven naar het verbeteren van het bestuur en de maatschappelijke dienstverlening in Friesland.
Lees meer over
Franeker Courant

Waadhoeke is de eerste gemeente die zich bij de club heeft aangesloten sinds deze dit jaar de vorm van een coöperatie kreeg. Het samenwerkingsverband bestaat sinds 2019. Volgens Waanders is dit het logische moment om aan te sluiten. ,,We staan voor de nodige uitdagingen als gemeente. Waadhoeke is bijvoorbeeld de grootste landbouwgemeente in Friesland en de landbouw moet toekomstbestendig zijn. Of denk aan het verder versterken van onze dienstverlening. Het zou mooi zijn om te verkennen wat er al bekend is over deze onderwerpen. Welke data zijn voorhanden en wat hebben die tot nu toe opgeleverd?”

Volgens de burgemeester is het is belangrijk om samenwerking met andere partijen te zoeken om het beleid te kunnen ontwikkelen dat voor de lange termijn nodig is. Dit soort beleid overschrijdt vaak de gemeentegrens. Waanders: ,,Daar zit een grote opgave voor bestuurders, zeker ook om de mensen erbij te betrekken die met de consequenties van dat beleid te maken krijgen. Als lid van DataFryslân krijgen we toegang tot data en gedeelde kennis waarmee we die opgave samen vorm kunnen geven. Het verzamelen van data is daarbij geen doel op zich, maar een middel dat kan helpen om uit te vinden hoe we tot de beste resultaten kunnen komen.”

DataFryslân is in 2019 ontstaan als samenwerkingsverband van zeven Friese maatschappelijke partijen (Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, gemeente Smallingerland, gemeente Súdwest-Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, NHL/STENDEN en Rijksuniversiteit Gro-ningen Campus Fryslân) en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Doel is om kennis en data te delen en toe te passen op het gebied van maatschappelijke thema’s.

De data-onderzoeken die DataFryslân in de afgelopen jaren heeft gedaan, hebben geleid tot betere inzichten over thema’s als leefbaarheid, ouderenzorg en de Friese arbeidsmarkt. Om met nog meer slagkracht deze toekomstgerichte thema’s te kunnen onderzoeken, is DataFryslân sinds 2 februari van dit jaar een coöperatie: een zelfstandige onderneming met de leden als mede-eigenaar.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Franeker Courant

Nieuws

menu