Samen met

Huisartsen Franeker: 'Wij zitten aan onze taks'

De Franeker huisartsen doen mee aan het landelijke protest.

Franeker huisartsen voeren deze week actie voor betere huisartsenzorg. Samen met collega’s uit het hele land vragen zij aandacht voor de druk op de huisartsenzorg.
Lees meer over
Franeker Courant

,,Dat doen we in het belang van onze patiënten”, aldus de zeven artsen in een gezamenlijk verklaring. ,,We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar de werkdruk in de huisartsenzorg is hoog, er is opvolgingsproblematiek en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de GGZ zijn er vaak lange wachtlijsten.”

Door de vergrijzing, doordat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en door demografische ontwikkelingen wordt er steeds meer en complexere zorg gevraagd van de huisartsen. Ook zijn er op andere plekken in de zorg, zoals de GGZ, verpleeghuizen en ziekenhuizen, lange wachtlijsten. Patiënten die daarheen worden verwezen, kunnen er vaak niet snel terecht en hebben dan de zorg van de huisarts nodig om de tijd te overbruggen.

Spoedzorg

De drukte laat zich ook merken in de avond-, nacht- en weekenduren. Dan zijn de huisartsenposten open voor spoedzorg. Geregeld melden zich daar mensen die eigenlijk geen spoedzorg nodig hebben, maar niet willen wachten. Dat trekt een zware wissel op veel huisartsen. Daarnaast is er de administratieve lastendruk. ,,Het invullen van allerlei onnodige formulieren gaat ten koste van de tijd met de patiënt.” De huisartsen zijn er klaar mee: ,,Wij zitten aan onze taks.”

De week wordt vrijdag afgesloten met een actiedag op het Malieveld in Den Haag. De Franeker huisartsenpraktijken zijn dan alleen voor spoedgevallen te bereiken.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Franeker Courant

Nieuws

menu