Zorg over impact Leeuwarder industrie Schenkenschans op Waadhoekedorpen

In hoeverre hebben de ontwikkelingen op het Leeuwarder industrieterrein Schenkenschans impact op de Waadhoekedorpen?

In Waadhoeke is zorg over de ontwikkelingen op het industrieterrein Schenkenschans in Leeuwarden. Krijgen de dorpen onder de rook van de stad last van een mogelijke biogasinstallatie?
Lees meer over
Waadhoeke

De VVD-fractie stelt vragen aan het college over de mogelijke bouw van een mestvergister/biogasinstallatie op het terrein, en de impact daarvan op de aangrenzende Waadhoeke-dorpen Marsum, Deinum, Ritsumasyl, Boksum en Blessum.

,,Hoe wordt het college in Franeker op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het Leeuwarder industrieterrein?”, wil VVD-fractievoorzitter Joke Osinga weten.

Overleg

Voorheen zat een wethouder van het voormalige Menameradiel in een werkgroep Schenkenschans. De gemeente bleef zo op de hoogte van de ontwikkelingen op het industrieterrein en de mogelijke invloed daarvan op de omliggende dorpen. De liberalen willen weten of dat overleg ook bestaat met Waadhoeke.

Nieuws

menu