Wier teleurgesteld in Waadhoeke om radarpost: gemeente moet meer opkomen voor inwoners

De oude radarbol van de defensiepost in Wier is gesloopt. De nieuwe radar die voor overlast zorgt, staat er naast. Foto: Catrinus van der Veen

Wier is teleurgesteld in de rol van Waadhoeke en vindt dat de gemeente meer voor zijn inwoners moet opkomen nu er zoveel onduidelijkheid is over straling, storing en geluidsoverlast door de nieuwe militaire radarpost bij het dorp.
Lees meer over
Waadhoeke

De Werkgroep Radar Wier laat in een brief aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Waadhoeke weten dat ze gefrustreerd zijn over de opstelling van de bestuurders. ,,We hadden een kritischer houding bij de planning van de radar en een betere voorlichting aan het dorp verwacht”, schrijft Frits de Vries, namens de werkgroep.

,,We zijn teleurgesteld in de rol van de gemeente, die zich in de huidige bijeenkomsten vooral lijkt te beperken tot een neutrale procesbewaking.” De werkgroep had meer bemoeienis van Waadhoeke verwacht en gehoopt dat de gemeente ,,steviger stelling had genomen in haar zorg voor inwoners.”

Verantwoordelijk wethouder Boukje Tol van Waadhoeke wil de brief van de werkgroep eerst in het college bespreken, voordat ze met een reactie komt.

Stilzwijgend

Wier en omgeving is bezorgd over de nieuwe Smart L radar die Defensie afgelopen nazomer in gebruik heeft genomen. De Vries: ,,De radar is stilzwijgend en zonder enige kennisgeving of voorlichting door Defensie en/of de gemeente Waadhoeke in gebruik genomen. De bewoners van Wier werden zich pas van de nieuwe situatie bewust door geluidsoverlast, storingen in televisieontvangst en verlichting en door het wegvallen van wifi-signalen.”

De werkgroep heeft een enquête gehouden onder de omwoners. Daaruit blijkt de ondervraagden last hebben van geluid van de radar en storingen aan apparatuur. Ook maken ze zich zorgen over effecten van de radarstraling op de gezondheid.

Test

Defensie zette na de klachten radar ‘s nachts uit en doet met fabrikant Thales tot en met vrijdag 26 maart testen met de installatie om te komen tot een oplossing. Vorige week werden omwonenden nog opgeroepen vooral hun ervaringen te delen.

Nieuws

Meest gelezen