Wie krijgt er glasvezel en wanneer? Onrust in dorpen door onduidelijkheid bij aanleg

De schep is de grond in voor de aanleg van glasvezel in Waadhoeke. De onrust in de dorpen wordt er niet minder om. De gemeente krijgt veel vragen.

Scan AD Glasvezel. Shutterstock. Glasvezel. Glasvezel.

Scan AD Glasvezel. Shutterstock. Glasvezel. Glasvezel. Foto: shutterstock

Thom Miedema van Dorpsbelangen Blessum hangt de laatste tijd drie dagen in de week aan de lijn met ‘DFMopGlas/Glasvezel buitenaf’, of beter gezegd met de moedermaatschappij DELTA Fiber. In zijn dorp koos 65 procent voor deze aanbieder. Slechts drie adressen kozen voor Kabelnoord, de andere aanbieder. Maar nu Kabelnoord in Waadhoeke daadwerkelijk begonnen is met de aanleg, is het onrustig in het dorp. ,,Mensen zien dat Kabelnoord sleuven aan het graven is. Ze zijn bang om de boot te missen.’’

Dus besloot Dorpsbelangen de druk bij Glasvezel buitenaf op te voeren. Telefonisch werden brieven toegezegd waarin een bevestiging zou komen van daadwerkelijke aanleg. Die brief is er nog steeds niet. Het maakt dat dorpsbewoners overwegen om over te stappen naar Kabelnoord. Directeur Niek Geelhoed van Kabelnoord geeft aan dat dit zonder kosten mogelijk is.

Duidelijkheid binnen een jaar

Blessumers die daarnaar informeerden bij Glasvezel buitenaf/Delta, kregen te horen dat ze vastzitten aan het contract. Miedema hoorde van de Autoriteit Consument en Markt dat er binnen een jaar duidelijkheid moet zijn over de te leveren diensten, inclusief een datum. Komt die er niet, dan kan het contract ontbonden worden. Geelhoed bevestigt dat. ,,Het geldt ook voor ons. Wij vinden het te rigide, maar vinden het wel logisch. Als je niet levert, moet de consument ervan af kunnen.’’ Volgens de Autoriteit is dit geen algemene regel. Het hangt af van de afspraken die er met de provincie gemaakt zijn.

DELTA Fiber zegt er zelf over: ,,Onze klanten hebben een abonnement afgesloten met een telecomaanbieder die actief is op ons netwerk. Dit abonnement is van toepassing als het netwerk is aangelegd.’’

Of ze gaan aanleggen hangt af van de aanbesteding van 247 extreem dure adressen, waarvan 240 in Waadhoeke. Hier heeft DELTA voor ingeschreven, meldt woordvoerder Marieke Seinen. ,,Wij kunnen pas een planning en businesscase maken als we weten of we hiervoor in aanmerking komen.’’

Extreem dure aansluitingen

In Achlum weten ze ook wat het betekent om in een zogenaamd ‘super wit’ gebied te wonen, een plek waar het onrendabel is om nutsvoorzieningen aan te leggen. Kabelnoord is daar begonnen met de schouw en heeft een aantal adressen laten weten dat ze niet in aanmerking komen omdat ze te duur zijn. ,,Terwijl één van onze boerderijen deze zomer contact zocht omdat er toch gegraven moest worden voor de waterleiding. Dan kon de bekabelaar in één keer mee. Hij krijgt nu te horen dat hij niet aangesloten kan worden’’, vertelt voorzitter Gert Been van Dorpsbelang.

Hij weet dat vastgelegd is dat Kabelnoord 10 procent van de percelen niet hoeft aan te sluiten. ,,Ze hebben overal een hoog aanlegpercentage behaald en nu willen ze zeker in de laatste gemeenten Waadhoeke en Harlingen die 10 procent laten liggen’’, veronderstelt hij.

Geelhoed ontkent dat. ,,Waadhoeke en Harlingen zijn niet de laatste gemeenten. Noardeast-Fryslân volgt nog. Het is een combinatie van de lokale situatie. Kleigrond is duur en als zich clusters van vier boerderijen aanmelden, maakt dat het makkelijker dan dat maar één van de vier zich opgeeft.’’

Dans om het geld

In Blessum hadden ze graag gezien dat de aanbieders hadden samengewerkt. ,,Dan hoeft de smalle straat in ons dorp niet twee keer over de kop’’, zegt Miedema. ,,Maar dat is blijkbaar niet belangrijk. Het is gewoon één grote dans om het geld.’’

Ambtenaar Wieger Feddema van Waadhoeke herinnert zich nog de ,,ronkende’’ advertenties en bijeenkomsten toen de inwoners een keus moesten maken. ,,Het is een heel onoverzichtelijk gebeuren. We hebben elke vier weken overleg met de provincie. Ik heb nog nooit in een werkgroep gezeten waar de panelen zo schuiven. Je krijgt er geen grip op.’’ Hij meldt dat er een gesprek aangevraagd is door DELTA bij de gemeente Waadhoeke, maar er is nog geen vergunningsaanvraag ingediend.

Been vestigt zijn hoop op een pot van 5 miljoen euro die de provincie beschikbaar heeft gesteld voor de extra onrendabele gebieden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke