Wethouder Boukje Tol van Waadhoeke was zeker aangeschoven bij Empatec-enquête als ze was uitgenodigd

Wethouder Boukje Tol van Waadhoeke wilde haar verantwoordelijkheid zéker niet uit de weg gaan en was als bestuursvoorzitter absoluut aangeschoven bij de Empatec-enquête in Súdwest-Fryslân. Als ze was uitgenodigd.

Empatec in Sneek

Empatec in Sneek Foto: Niels de Vries

Lees meer over
Waadhoeke
Súdwest-Fryslân

Dat antwoordt ze op schriftelijke vragen van drie raadsfracties in Waadhoeke. Cda, VVD en Gemeentebelangen wilden vorige week van Tol weten of ze het niet haar verantwoordelijkheid vond om vanuit haar rol als voorzitter van het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling van het leerwerkbedrijf toch te verschijnen bij de raadsenquête om een bijdrage te leveren aan dit dossier.

Nieuws

Meest gelezen