Werving voor nieuwe dorpsmolen Tzum van start

Solitaire windmolen Foto: archief LC/Siep van Lingen

In Tzum vindt dinsdag de aftrap plaats van de campagne om 700 leden te vinden voor de energiecoöperatie TOER.
Lees meer over
Waadhoeke

Deze coöperatie wil met een nieuwe dorpsmolen een eerste stap zetten naar volledige energietransitie. Anders dan bij de vorige dorpsmolen komen de opbrengsten niet alleen ten goede aan Tzum maar worden gestoken in de leefkwaliteit voor heel Noordwest-Friesland.

Om die reden worden ook wervingsavonden in Franeker, Achlum en Harlingen gehouden.

Lees ook | Tzum wil ook Franeker en Harlingen betrekken bij dorpswindmolen

Nieuws

menu