Waddendijk voor honderden miljoenen op de schop

De zeedijk bij Koehool. Foto Daniel Hartog.

De Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer wordt tussen 2023 en 2028 versterkt. Kosten: ruim 300 miljoen euro. Ook het landschap achter de kustwering zal veranderen.
Lees meer over
Waadhoeke
Noardeast-Fryslân

Het duurt nog zeker tot 2023 voor de eerste schep daadwerkelijk de grond in gaat, maar vanaf dat moment gaat er over een lengte van 47 kilometer ook heel wat gebeuren. Bé de Winter, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân, programmamanager Willem-Jan van Elsacker en projectleider Jan Hateboer maakten de plannen gisteren bekend. ,,Voor het Wetterskip is dit de grootste dijkversterkingsoperatie ooit’’, aldus De Winter.

Hoe de plannen er concreet gaan uitzien, wordt pas later duidelijk. De komende maanden wordt met andere partijen - gemeenten, provincie Rijkswaterstaat, it Fryske Gea, landbouworganisatie LTO en bewoners gekeken naar de mogelijkheden en wensen om het gebied rondom de dijk landschappelijk, ecologisch en duurzaam te verbeteren. De ideeën die hieruit voortvloeien worden niet door het zogenoemde Hoogwaterbeschermingsprogramma ((HWBP), dat de gehele Nederlandse kustlijn bestrijkt, gedekt. ,,Voor het HWBP is het uitgangspunt dat de dijk veilig en toekomstbestendig moet zijn. Daarbij is het credo sober en doelmatig’’, aldus Van Elsacker.

Veiligheid niet gewaarborgd

De afgelopen twee jaar is het dijkgedeelte al voorzichtig in kaart gebracht. Daaruit is gebleken dat de veiligheid op basis van de nieuwe inzichten voor de komende decennia niet is gewaarborgd. Sinds 2017 gelden nieuwe inzichten, aldus Hateboer. De zeespiegel stijgt sneller door klimaatverandering dan eerder gedacht. Ook is sprake van bodemdaling.

Het project gaat nu formeel van start met startdocument. Belanghebbenden kunnen daarop een zienswijze indienen. Het stuk ligt tot 28 september ter inzage en is ook te vinden op www.waddenzeekust.nl .

,,We staan voor een grote en uitdagende opgave’’, aldus De Winter. Bewust is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij wordt verwacht dat ‘de omgeving’ slimme en duurzame oplossingen aandraagt. Uit alle input moet een definitief plan komen, waarover eind 2021 wordt besloten. Vrees voor sloop van woningen hoeft er volgens De Winter en Hateboer niet te zijn.

Nieuws

menu