Waarom de Bildtse Post de oplage met 75 procent terugbrengt

De Bildtse Post schrapt 75 procent van de gratis huis-aan-huis-editie vanwege de coronacrisis. Hoofdredacteur Gerard de Jong legt het uit, in het Bildts.

Hoofdredacteur Gerard de Jong van de Bildtse Post. Foto Beri Shalmashi

Hoofdredacteur Gerard de Jong van de Bildtse Post. Foto Beri Shalmashi

,,Deur de koronakrisis binne wij as krant behoorlik raakt. Feul adfertînsys fielen fort, grofweg 30 prosint. En ’t waar foor alle kranten fóór de koronakrisis al niet maklik. Dut kwam d’r nag ’s overhine en derom hewwe wij kritys keken: wat gaan wy doen?”

Welke oplossing hebben jullie precies gekozen?

,,Wij hewwe besloaten om de gratis ferzy frij drastys in te perken, met 75 prosint. In’t plak fan 16.000 eksimplaren worre d’r aansen elke woensdeg nag 4000 huus-an-huus besorgd. Dut gebeurt fan ankem week ôf alleen nag binnen de ouwe gemeente ’t Bildt.’‘

Verscheen de Bildtse Post altijd al buiten het Bildt?

,,De Bildtse Post is op ’t Bildt ontstaan, maar in de jaren negentig en begin deuze eeuw waar d’r fanút de adferteerders de roep om ’n groater ferspraidingsgebied. Wonen Noordwest-Friesland had befoorbeeld weunings in de hele noordwesthoek. Ok de supermetten wouwen graag ’n groater beraik. Fan doe ôf worde de krant ok besorgd in plakken as Sexbierum en Hallum.’‘

Betekent dit dat jullie straks ook minder bezorgers hebben?

,,De ferspraiding bútten ’t Bildt doet besorgbedriif FRL foor ôns, dus die binne al ’n klant an ôns kwyt. Maar de besorging is ongefeer krekt soa duur as ’t drukken, dus dut is ’n belangryk part fan de kostebesparing. ‘‘

Tijdens de coronatijd is jullie aantal abonnees juist gegroeid. Hoeveel kwamen erbij?

,,Sont maart hewwe wy d’r ongefeer 30 abonnees bij kregen. Dat klinkt niet as feul, maar de trend waar dalende. ’t Waren ok echt mînsen die’t ’n abonnemint nommen omdat se de krant steune wouwen. Wij sitte nou op soa’n 1300 abonnees. Dat fyn ik niet gek, sien ’t fait dat ’t Bildt 4000 húshouwens telt. Al hew ik liever 2000 abonnees, en útaindlik 4000, haha.’‘

Kun je als krantenbedrijf bestaan van 1300 abonnees?

,,Dat kin, maar ’t is lastig. In 2020 beginne je niet meer foor de lol met ’n krant. Gelukkig hewwe wij ’t sentimint met en kinne wij fare op ’n soad goodwill . Al is ’t fan sentimint moeilik broad-ete.’‘

Hoeveel mensen werken er eigenlijk bij de Bildtse Post?

,,In totaal binne d’r fier mînsen in dienst, wêronder ik sels. Wat de redaksy angaat bin ik ‘n ‘one man band’, hoewel’t d’r fansels freelancers en korrespondinten binne. Maar met fier man kin d’r op personeel niet bespaard worre.’‘

Verandert er inhoudelijk ook iets aan de krant?

,,Ni, wij slútte beslist niet de ogen foor saken die’t bútten ’t Bildt gebeure. Wij sette fooral heel bot in op de abonnemintskrant. Wij hope dat mînsen út bijgelyks Berltsum, dichtbij ’t Bildt, ’n abonnemint nimme nou’t se de gratis ferzy niet meer in de bus krije. In de betaalde krant staat alles wat in de huus-an-huus-edisy staat en fansels meer.’‘

Hoe zie je de toekomst?

,,Ik bin hailig overtuugd fan ’n toekomst foor de lokale krant. Minsen wille op de hoogte weze, ok fan nijs dat andere media niet haalt. Derfoor wille se wel betale. Derbij hewwe wij hier de ‘niche’ fan de Bildtse taal. Ik slút ok niet út dat ’t ferspraidingsgebied na de krisis weer groater wordt. Maar foorlopig houwe wij ’t hier bij.’‘

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke