Waardevol boek met aantekening zoon Eise Eisinga keert na 170 jaar terug naar Planetarium

Het Planetarium in Franeker heeft een historisch boek met bijzondere aantekeningen erin gekregen.

De titelpagina van de eerste druk van het dit voorjaar al geschonken boek met links het handschrift van Jacobus Eisinga en rechtsonder dat van Wopke Eekhof.

De titelpagina van de eerste druk van het dit voorjaar al geschonken boek met links het handschrift van Jacobus Eisinga en rechtsonder dat van Wopke Eekhof. FOTO EISE EISINGA PLANETARIUM

Lees meer over
Waadhoeke

Het gaat om een eerste druk uit 1780 van het boekje Beschrijving van een hemels-uurwerk van de Franeker hoogleraar Jean Henri van Swinden, over het door Eise Eisinga gebouwde Planetarium.