Waadhoeksters gebruiken memmetaal vooral informeel

De Pabo-studenten presenteren hun 'memmetaal'-onderzoek bij de gemeente Waadhoeke FOTO GEMEENTE WAADHOEKE

De Pabo-studenten presenteren hun 'memmetaal'-onderzoek bij de gemeente Waadhoeke FOTO GEMEENTE WAADHOEKE

Het spreken van de eigen moedertaal gebeurt in Waadhoeke vooral in informele sfeer. NHL Stenden-studenten zochten dat uit in opdracht van de gemeente.
Lees meer over
Waadhoeke

Inwoners van Waadhoeke gebruiken hun moedertaal vooral in de informele sfeer. Dat wil zeggen bij familie, vrienden en in het verenigingsleven. Zodra de omgeving formeler wordt, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een instantie, schakelen ze over op het Nederlands. Vijf Pabo-studenten van NHL Stenden Hogeschool concluderen dit na onderzoek.

Het onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Waadhoeke waar geprobeerd wordt vier talen recht te doen: het Nederlands, Fries, Bildts en Franekers. Van de 598 ondervraagde personen hebben 335 het Fries als moedertaal, 130 spreken Bildts, 64 gebruiken het Franekers en 57 het Nederlands. Twaalf ondervraagden spraken een andere moedertaal.

Moedertaal

De studenten onderzochten wanneer iemand zijn of haar moedertaal gebruikt. Dat blijkt onder ander het geval te zijn op WhatsApp. Verder blijkt dat inwoners van Waadhoeke heel snel naar een andere taal schakelen als de gesprekspartner een andere taal spreekt. Dat gebeurt uit fatsoen, maar ook omdat de communicatie dan beter verloopt. Met dat snelle omschakelen wil de gemeente aan de slag, zegt wethouder Jan Dijkstra.