Waadhoeke vreest problemen door boren naar aardwarmte bij buurgemeente Leeuwarden

Demonstratie van een grondboring voor aardwarmte FOTO ARCHIEF LC Foto: Jan de Vries

De invloed van aardwarmtewinning in Leeuwarden strekt zich uit tot Boksum en dus tot de gemeente Waadhoeke. Waadhoeke adviseert de gemeentegrens te respecteren.
Lees meer over
Waadhoeke
Leeuwarden

De opsporingsvergunning voor aardwarmte in de diepe ondergrond ten zuidwesten van Leeuwarden strekt zich deels uit tot het grondgebied ten oosten van Boksum in de gemeente Waadhoeke. Dit blijkt uit de aanvraag van het bedrijf dat het project gaat uitvoeren.

4 kilometer de diepte in

De mijnbouwlocatie wordt gevestigd aan de Newtonlaan in Leeuwarden. Daar vandaan wordt het doublet aangelegd, een combinatie van twee naast elkaar liggende diepboringen. Het warme water wordt opgepompt en het afgekoelde water wordt via het tweede boorgat in dezelfde watervoerende laag teruggevoerd op enkele kilometers afstand van de inlaat. Het opsporingsgebied beslaat in totaal zo’n 3 vierkante kilometer. Er wordt warmte gewonnen uit grondwater in aardlagen tot zo’n 4 kilometer diepte.

De invloed van de afvoerleiding strekt zich uit tot 603 meter en komt daarmee onder het grondgebied van de gemeente Waadhoeke ten oosten van Boksum en ten zuidoosten van Deinum. De provincie Fryslân heeft de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en het Wetterskip om advies gevraagd. Waadhoeke laat weten dat de feitelijke warmtewinning in het grondgebied van Leeuwarden plaatsvindt en alleen voor afnemers in dat gebied is. De gemeente denkt dat er in het gebied voldoende ruimte is om het doublet anders te situeren, zodat de beïnvloeding zich beperkt tot alleen het grondgebied van Leeuwarden.

Aardbevingen of trillingen

Omdat deze vorm van energiewinning vrij nieuw is, wijst Waadhoeke op de risico’s. Het winnen op grote diepte kan leiden tot aardbevingen of trillingen, ongecontroleerde uitstroom van stoffen en vermenging van zoet water met zout grondwater. In de winningsvergunning die het ministerie van Economische Zaken moet verlenen, moeten daarom waarborgen opgenomen worden, vindt het college van Waadhoeke.

De gemeente wijst er verder op dat de kwaliteit van de diep gelegen ondergrondse waterreservoirs in de gaten gehouden moet worden ter voorkoming van scheuren in de ondergrond. Bij het gebruik van mijnbouwhulpstoffen moet erop gelet worden dat deze chemicaliën de bodem en ondergrond niet verontreinigen.

Nieuws

menu