In Waadhoeke wonen 400 ex-militairen; de gemeente organiseert voor het eerst een eigen lokale Veteranendag

Koning Willem-Alexander bij de landelijke Veteranendag ANP

Waadhoeke organiseert op 29 september voor het eerst een eigen lokale Veteranendag voor de 400 (oud-)militairen die in de gemeente wonen. De dag is bedoeld als uiting van respect en waardering en biedt een podium om ervaringen te delen.
Lees meer over
Waadhoeke

Ontmoeting staat centraal in de bijeenkomst, zegt gemeentelijk organisator Lourenske Steenstra. ,,It draait echt om it by elkoar wêzen en it dielen fan ferhalen.”

De 400 uitgenodigde veteranen wordt gevraagd een foto mee te nemen van een dierbare herinnering aan de tijd als militair. Burgemeester Marga Waanders zal op basis van dat beeld in gesprek gaan met de ex-militairen. Daarnaast is er een lezing van Edwin de Wolf, veteraan en wielerkampioen op één been.

400 ex-militairen in Waadhoeke

Waadhoeke organiseert deze eerste lokale Veteranendag, omdat er behoefte aan is binnen deze groep in de gemeente, zegt Steenstra. Landelijk is er een Veteranendag in Den Haag en regionaal in Leeuwarden. Maar de ruim 400 ex-militairen - met dienstperiodes sinds de Tweede Wereldoorlog tot nu - die wonen in Waadhoeke willen ook graag in contact komen met veteranen uit de buurt.

‘Wurdearring heech hâlde’

,,We hearre lûden fan eks-militiaren dy’t har ôffreegje oft se noch wol yn byld binne en net ferjitten wurde”, zegt Steenstra. It is wichtich de wurdearring foar harren ynset heech te hâlden en each te hâlden foar de grutte ympakt dy’t it op harren libben hân hat.”

De allereerste Waadhoeke Veteranenbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 29 september in restaurant De Molen in Vrouwenparochie.

Nieuws

menu